Tag: Κανόνες

Κανόνες
κανόνας < (διαχρονικό δάνειο) αρχαία ελληνική κανών (χάρακας, πρότυπο, ελληνιστική σημασία: γενικός νόμος)

 • για εκκλησιαστικές σημασίες < (κληρονομημένο) μεσαιωνική ελληνική κανών
 • για νεότερους όρους < σημασιολογικό δάνειο από τη γαλλική règle ή από την αγγλική rule

κανόνας αρσενικό

 1. ρυθμίσεις, νόμοι η άλλες αρχές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να γίνεται κάτι
   οι κανόνες καλής συμπεριφοράς
  → δείτε και τη λέξη κανονισμός
 2. αυτό που είναι το συνηθισμένο, που συνήθως συμβαίνει, σε αντίθεση με την εξαίρεση
   η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα
  ≈ συνώνυμα: νόρμα
 3. ο επίσημος κατάλογος βιβλίων που θεωρούνται γνήσια
  1. (φιλολογία) μιας λογοτεχνικής περιόδου ή ενός συγγραφέα
 4. (γραφική ύλη) μακρύ ορθογώνιο όργανο συνήθως από ξύλο ή μέταλλο που χρησιμοποιείται για τη χάραξη ευθειών γραμμών
   σχεδιάζουμε με κανόνα και διαβήτη
  ≈ συνώνυμα: χάρακας

  • κανόνας (γεωμετρία)
 5. (μουσικήχριστιανισμός) εκκλησιαστικός ύμνος που αποτελείται από εννέα ωδές, οι οποίες αντιστοιχούσαν αρχικά με τις εννέα ωδές της Βίβλου
 6. (μουσική) μουσικό είδος στο οποίο η μελωδία επαναλαμβάνεται από περισσότερες φωνές ώστε να αλληλοσυμπλέκονται
  • κανόνας (μουσική)